Jdi na obsah Jdi na menu
 


gl ostatní pravidla

20. 3. 2009
§1 Účty
I. Sdílení účtu


Sdílení účtu není dovoleno. Účet musí být hrán pouze jedinou fyzickou osobou.


II Hraní s více účty


Každý hráč má v dané chvíli nárok pouze na jeden účet připadající na jeden Gladiatus Server. Vícero účtů připadající na stejnou fyzickou osobu na jednom serveru bude zablokováno. Účty sloužící pouze pro zvyšování počtu vítězství a kořisti/zlata také spadají pod toto pravidlo. Jestliže různí uživatelé při vstupu do hry používají stejnou síťovou IP (např. škola, podnik, bytový dům (panelák) atd.) a opomenou ohlásit tuto skutečnost, může to vést k hernímu banu.

Zvláštní pozornost je vyžadována pro ujištění se, že není použito více běžných nastavení účtu, když už je IP adresa stejná pro více účtů. Stejná IP adresa sama o sobě není obvyklým důvodem pro zablokování. Útočení na stejné cíle současně hráčem na stejné IP adrese může vést k banu stejně jako útok na hráče majícího stejnou IP adresu jako útočník.


III. Změna účtu


Každý přidělený účet se vztahuje k osobě, které patří určitá emailová adresa. Jestliže si uživatelé vymění účty bez asistence Game Operátora, nebudou zpracovány žádné stížnosti nebo žádosti, jestliže tyto nepřijdou z příslušných mailových adres v rámci přidělených účtů. Rovněž nedojde k žádným náhradám nebo navrácením účtu, jestliže se výměna účtů uskuteční bez účasti Game Operátora.
Game Operátoři nejenže dokáží snadno dva účty vyměnit, ale také zajistí bezpečnost (proti podvodu).

§2 Využívání chyb ve hřeZneužívání nepřesností, nedostatků v běhu hry nebo skrytých chyb v programu Gladiatusu a jejich užívání k vlastnímu prospěchu - tzv. využívání chyb ve hře – není dovoleno. Každý hráč je povinen okamžitě nalezené chyby oznámit. Zneužívání chyb k získání výhody při hraní může vést k blokaci v rozmezí od 1 dne až po neomezenou dobu, přičemž záleží na závažnosti zneužití chyby. Stejný postup bude aplikován na hráče, který odmítne nalezenou chybu oznámit.
Vkládání speciálních znaků do názvů postav může být postihováno stejně jako využívání chyb ve hře, jelikož to může být považováno za pokus o vyhýbání se skenům / útokům.

§3 Zásahy do herní technologieInstalace a postupy, které působí nadměrné zatížení serveru nebo mohou být použity k omezení normálního průběhu hry, by měly být vyloučeny. Zejména automatické nebo poloautomatické skripty schopné interakce s herní databází nebo vydávající herní příkazy jsou zakázány a jejich užívání nebo instalace vede k bezprostřednímu a trvalému banu z celé hry.
Vyhrazujeme si právo vymáhat náhradu vzniklé škody ve výši skutečně způsobené škody a pokrytí souvisejících administrativních nákladů.

§4 VydíráníVydírání a výhrůžky, které se týkají „skutečného života“ hráče (fyzického, tedy ne „života virtuálního“ na internetu), mohou vést k omezené nebo neomezené blokaci příslušného účtu, ze kterého byly výhrůžky nebo vydírání zaslány. Taková blokace by se vztahovala rovněž na přístup do Fóra Gladiatusu.

§5 Soustavné napadání (Bashing)Více než 5 útoků na jednoho hráče v době od 0:00 hod. do 23:59 hod. je stanoveno jako soustavné napadání a tudíž není dovoleno.

§6 Jiné prohřeškyJakékoli jednání nebo projevy ve hře nebo jednání či projevy s hrou související, které bude členem Gladiatus týmu shledáno jako rozporné s dobrými mravy či platnými právními předpisy, bude potrestáno v souladu s Výčtem postihů, který je součástí Herních pravidel. Je v zájmu ostatních hráčů, kteří se s výše uvedeným jednáním setkají, aby věc oznámili příslušnému Operátorovi hry.

§7 Obstarávání účtu

 

  • Jsi povinen informovat o obstarávání Game Operátora tvého serveru
  • Účet může být obstaráván pouze po dobu 5 dnů od prvního přihlášení obstaratele.
  • Po ukončení obstarávání účtu se nemůže ani obstarávaný účet ani obstaratel podílet na obstarávání účtu po dobu dalších 3 týdnů
  • Jednou ročně je povoleno, aby byl účet obstaráván nepřetržitě po dobu 14 dnů.

 

Nesmíš

 

  • útočit na stejné cíle (soupeřící hráč) používajíc oba účty
  • účastnit se jakékoli aktivity, která přinese užitek jednomu účtu na úkor druhého. To zahrnuje, ovšem není omezeno pouze na dále uvedené, útočení na stejného soupeřícího hráče za účelem získání lepšího postavení v aréně, prodávání předražených předmětů z jednoho účtu a nakupování s druhým.

 

§8 OdvoláníČiny vykonané Game Operátorem odpovědným za daný Gladiatus Server mohou být vráceny pouze jiným Game Operátorem za předpokladu, že s tím souhlasí Game Admin.

§9 Vrácení peněz1. Pokud hráč čelí škodám způsobeným programovými chybami nebo jinými nedostatky či pochybeními způsobenými Gladiatus týmem, nemá zpravidla právo na vrácení jakékoli finanční částky nebo obnovení účtu do stavu před vznikem škody (např. zálohování).
2. Pokusí-li se hráč obejít rozhodnutí nebo důsledky rozhodnutí vydaného Game Operátorem tím, že zkontaktuje jiného Game Operátora ve stejné záležitosti, může být tento hráč vyloučen z další hry (Výjimka: Intervence kontaktováním Super Game Operátora).

§10 Vyloučení ze hryJakékoli porušení těchto pravidel může vést k zablokování účtu nebo k vyloučení ze hry. V závislosti na závažnosti porušení může být trest rozšířen na všechny Gladiatus servery a případně další služby, které Gladiatus poskytuje jako například oficiální Gladiatus fórum nebo související IRC kanály. Členové Gladiatus týmu souhlasí, že plně vyřídí porušení pravidel dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

§11 Všeobecné provozní podmínkyHráčům, kteří nemohou souhlasit se všeobecnými provozními podmínkami Gladiatusu kvůli jejich národnosti, věku nebo z jiných důvodů, jsou předloženy standardní provozní podmínky užívající interní výklady pravidel ve formě dodatku. V takovém případě není hráč právně vázán Všeobecnými provozními podmínkami, nicméně je dosaženo stejného postavení pro všechny hráče pokud jde o posuzování problémů. Hra je česká a taktéž jazyk je český. Jestliže hráč obdrží jinou než českou nebo slovenskou herní zprávu a stěžuje si na to, osoba, která zprávu poslala by mohla dostat ban.

§12 Změna herních pravidelHerní pravidla se zpravidla měnit nebudou, ale vzhledem k herním změnám souvisejícím s dalším vývojem hry si Gladiatus tým vyhrazuje právo na změnu herních pravidel dle potřeby.

§13 Prodej účtuÚčty jsou majetkem:

Gameforge GmbH
Durmersheimer Str. 55
D-76185 Karlsruhe
Tel: +49 (0)721 / 1208571
Fax: +49 (0)721 / 1208574
E-Mail: info@gameforge.de

Hráči nemohou prodávat účty, protože jsou majetkem Gameforge. Je zakázáno získat za jeho prodej jakékoliv příjmy a je zakázáno předávat přihlašovací údaje dalším osobám.

§14 Zneužití postavení ve hřeZneužitím postavení ve hře se myslí taková situace, kdy hráč či skupina hráčů využívá svých účtů ke kažení hry hráčům jiným. Typickým příkladem je například soustavné napadání slabších soupeřů skupinou hráčů za účelem donucení daného hráče opustit hru, napadání slabších cílů za účelem donucení je kupovat jídlo, které na trh dodává hráč silnější či gildy silnějšího hráče a podobně.

Postihy:
1. porušení: 1 - 3 dny
2. porušení: 3 - 7 dnů
3. porušení: 7 - 365 dnů

Do tohoto pravidla se vztahuje i tzv. level bashing, kdy silnější hráč napadá o mnoho slabší soupeře 5x denně ať již za účelem zvyšování statistiky soubojů, loupení zlata či prostě pro zábavu. Za level bashing bude považováno napadení, které proběhlo více než 2x za posledních 24 hodin (počítáno od 0:00 do 23:59) a cílem byl hráč s levelem, který již útočníkovi nedává zkušenosti ani peníze - tedy s levelem o 10 menším než je útočníkův. Od úrovně 100 útočníka se hranice posouvá vždy na rozdíl, kdy již nejsou získávány zkušenosti ani zlato, tj celá_část(level/10). Tresty za level bashing jsou shodné s tresty jako u klasického bashingu.

§15 Užívání jmen jiných hráčů a guildHráč či guilda ve svém profilu nesmí používat jména jiných hráčů nebo guild v jiné souvislosti, než jako jejich seznam v souvislosti se seznamy Přátelé (friendslist), Nepřátele (blacklist) a Dohody o neútočení. I v těchto případech není ale dovoleno se jakkoliv rozepisovat o důvodech, proč je zde hráč či guilda uvedena. Obzvláště není povoleno v popisech hráčů a guild upozorňovat na praktiky jiných hráčů či guild, nadávat jim či jinak hanět jejich herní jméno. Toto platí i pro částečně vyhvězdičkovaná jména hráčů nebo guild anebo odkazy na jejich aktuální pozici v síni slávy, arény, či členství v jasně specifikované guildě.

Trestání bude podle sazebníku nadávek. V případě porušení tohoto ustanovení v popise guildy bude potrestán mistr bez ohledu na to, zda tam popis umístil on či někdo jiný.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář